1. Home
 2. /
 3. Tin tức
 4. /
 5. Mẫu hợp đồng thuê...

Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh văn phòng mới nhất 2024

hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh tòa nhà văn phòng

Hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh văn phòng được lập ra nhằm lưu lại các thỏa thuận, cam kết và trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ và bên thuê dịch vụ. Bài viết dưới đây sẽ gửi đến bạn 2 mẫu hợp đồng:

 • Hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng hàng ngày
 • Hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng định kỳ

Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh văn phòng hàng ngày

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng hàng ngày sẽ có thời hạn từ 6 -12 tháng. Hợp đồng sẽ gồm các mục như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ……

Số: ………/HDKH-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**************

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỆ SINH VĂN PHÒNG 

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế giữa các bên;

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm ……  tại……………………, chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………… Email: …………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………

Người đại diện:   ………………………………………..       Chức vụ: ………………………

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÙI HƯƠNG VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH GFC:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………….………Số fax: ………………………………

Email: ………………………………………….………Website: ……………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………

Tên tài khoản:………………………………..…………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………

Người đại diện Ông (Bà):………………………..Chức vụ: Giám Đốc…………………

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng và cam kết thực hiện đúng với các điều khoản sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên B sẽ thực hiện cung cấp nhân viên vệ sinh cho Bên A tại địa điểm: ……………

ĐIỀU II: NHÂN LỰC VÀ LỊCH LÀM VIỆC 

Nhân lực:….

Lịch làm việc:

 • Từ …. giờ đến ………. Thứ hai đến thứ ……… hàng tuần (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo Pháp Luật Việt Nam)
 • Nhân viên vệ sinh ở khu vực nào phải có trách nhiệm trực và đảm bảo vệ sinh ở khu vực đó.
 • Các công việc vệ sinh tổng thể định kỳ hàng tuần, hàng tháng được bố trí theo lịch và chi phí thỏa thuận giữa Bên A và Bên B. Bên A được ưu tiên lựa chọn thời gian thuận lợi.

ĐIỀU III: ĐƠN GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

 • Chi phí dịch vụ: ………………./tháng (Bằng chữ: ………. đã bao gồm 10%VAT)
 • Chi phí dịch vụ cung cấp vệ sinh sẽ bao gồm những khoản sau:
 • Chi phí trả lương và thưởng cho nhân viên vệ sinh
 • Các trang bị bảo hộ lao động và an toàn lao động.
 • Chi phí quản lý.
 • Phương thức thanh toán:
 • Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng đồng Việt Nam.
 • Thanh toán trong vòng 10 ngày sau khi Bên A nhận được hóa đơn tài chính hợp lệ từ Bên B.

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

IV.1. Trách nhiệm của Bên B:

IV.1.1. Trách nhiệm quản lý 

 • Bên B có trách nhiệm cung cấp nhân viên đã qua đào tạo về vệ sinh công sở và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Bên B cung cấp danh sách, trích ngang lý lịch của nhân viên làm việc tại công trình.
 • Nhân viên Bên B sẽ mang đồng phục Bên B và đeo thẻ có ảnh trong quá trình thực hiện công việc. Trong trường hợp được yêu cầu, nhân viên làm việc có thể mặc đồng phục theo yêu cầu của Bên A (do đặc thù).
 • Nhân viên Bên B không được tiết lộ thông tin của Bên A cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
 • Bên B có trách nhiệm cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên.
 • Bên B có trách nhiệm về thiệt hại vật chất hoặc tinh thần đối với người thứ ba trong quá trình thực hiện công việc tại công trình Bên A khi lỗi do nhân viên của Bên B gây ra.
 • Bên B sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và nội quy của Bên A.

IV.1.2. Trách nhiệm bảo hiểm 

 • Bên B có trách nhiệm cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên vệ sinh.
 • Bên B có trách nhiệm đền bù đối với những mất mát, hỏng hóc tài sản của Bên A nếu do lỗi của nhân viên Bên B gây ra (có biên bản được ký xác nhận vi phạm giữa hai bên). Mức độ đền bù 10,000,000đ/vụ.
 • Bên B chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và các nội quy khác theo yêu cầu của Bên A

IV.1.3. Trách nhiệm của nhân viên thực hiện vệ sinh theo hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng 

 • Áp dụng trong trường hợp có từ 05 nhân viên trở lên)
 • Đóng góp vào sự liên kết giữa các Phòng ban đảm bảo cho công việc chung của Bên A cũng như công việc vệ sinh của nhân viên Bên B được tiến hành thuận lợi.
 • Tổ vệ sinh cũng góp phần giữ gìn, bảo quản các trang thiết bị sẵn có của Bên A.
 • Có trách nhiệm hoàn thành các công việc được giao, đảm bảo chất lượng công việc.
 • Báo cáo lên ca trưởng về chất lượng và tiến độ công việc, các tình huống bất thường xảy ra và những phản hồi từ Bên A.
 • Có trách nhiệm giữ gìn bảo quản các trang thiết bị, tài sản tại công trình Bên A. Nếu nhặt được tài sản cá nhân của ai đánh rơi hay bỏ quên, nhân viên Bên B sẽ có trách nhiệm mang chúng tới phòng bảo vệ để tìm cách trả lại người bị mất.

IV.1.4. Trách nhiệm của tổ trưởng 

 • Giám sát toàn bộ các công việc hoạt động của đội ngũ nhân viên làm việc.
 • Khi nhân viên ốm phải thực hiện bố trí đủ người thay thế.
 • Kiểm tra chất lượng công việc làm sạch công nghiệp của đội ngũ công nhân.
 • Báo cáo với Phòng dịch vụ của Bên B về các công việc của tổ hàng tuần, hàng tháng và những đề xuất cần thiết.
 • Truyền đạt các văn bản, hướng dẫn và thông báo của Bên B tới đội ngũ nhân viên.
 • Chỉ đạo nhân viên trong tổ cùng thực hiện, hoàn thành công việc được giao.
 • Thực hiện các công việc vệ sinh khác theo sự chỉ đạo của Bên B và theo yêu cầu của Bên A.

VI.2. Trách nhiệm của Bên A

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện công việc theo hợp đồng.
 • Có trách nhiệm giúp đỡ Bên B như cung cấp hóa chất, dụng cụ, điện, nước, kho để đồ trong quá trình nhân viên của Bên B thực hiện công việc.
 • Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá dịch vụ đã cung cấp thực tế sau khi nhận được đầy đủ hoá đơn tài chính của Bên B.

ĐIỀU V: THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ HOÁ CHẤT

Bên A có trách nhiệm trang bị các thiết bị, dụng cụ làm vệ sinh và các loại hóa chất để thực hiện dịch vụ vệ sinh.

ĐIỀU VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

VI.1. Hiệu lực của hợp đồng

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ……. tháng …… năm 2024 đến ngày ….. tháng …… năm ……
 • Khi một trong hai bên vi phạm 01 trong 07 điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng này thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 30 ngày (trừ trường hợp bất khả kháng).

VI.2. Tranh chấp

 • Hai bên thỏa thuận sẽ giải quyết mọi vấn đề phát sinh và tranh chấp bằng thương lượng và hoà giải, nếu không đạt được thỏa thuận mới được đưa các tranh chấp ra tòa án kinh tế TP.HCM giải quyết. Mọi chi phí liên quan đến việc tranh chấp sẽ do Bên thua kiện chịu.

VI.3. Sự phối hợp giữa hai bên

 • Các vấn đề và yêu cầu phát sinh sẽ được hai bên cùng nghiên cứu, trao đổi, thống nhất và ký các phụ lục cần thiết bổ sung cho hợp đồng này để quy định cụ thể về nội dung các công việc, kết quả, khối lượng, thời gian, kinh phí và thanh toán liên quan nếu có.
 • Nếu không được chỉ rõ sự thay đổi thì tất cả điều khoản chung của hợp đồng sẽ được áp dụng cho các phụ lục ký thêm.

VI.4. Văn bản

Hợp đồng này được thành lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐIỀU VII: ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG THẢO

 • Khi hết hạn hợp đồng cả hai bên sẽ cùng nhau thương thảo về chi phí dịch vụ và nội dung công việc. Dựa trên sự thỏa thuận và sự trượt giá của thị trường, hai bên sẽ cùng nhau họp bàn và điều chỉnh chi phí dịch vụ.
 • Trong trường hợp khi hết hạn hợp đồng nếu hai bên không có vấn đề gì về thay đổi giá trị hợp đồng hoặc các điều khoản về nội dung công việc được thỏa thuận trong hợp đồng thì hợp đồng này mặc nhiên được gia hạn thêm 01 năm nữa

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc

 

Hình ảnh hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng hàng ngày

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng sẽ được trình bày theo mẫu sau:

hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh tòa nhà văn phòng
Trình bày mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh tòa nhà
hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh tòa nhà văn phòng
Hợp đồng dịch vụ vệ sinh tòa nhà văn phòng được ký kết bởi cả hai bên

Tải ngay: Mẫu hợp đồng dọn vệ sinh văn phòng hàng ngày 

Hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh văn phòng định kỳ, 1 lần

Đối với hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng 1 lần, thời hạn hợp đồng sẽ kết thúc ngay sau khi bên cung cấp dịch vụ hoàn thành công việc. Hợp đồng sẽ bao gồm các mục sau:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ……

Số: ………/HDKH-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**************

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TỔNG VỆ SINH VĂN PHÒNG 

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế giữa các bên;

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm ……  tại……………………, chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………… Email: …………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………

Người đại diện:   ………………………………………..       Chức vụ: ………………………

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÙI HƯƠNG VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH GFC:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………….………Số fax: ………………………………

Email: ………………………………………….………Website: ……………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………

Tên tài khoản:………………………………..…………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………

Người đại diện Ông (Bà):………………………..Chức vụ: Giám Đốc…………………

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng và cam kết thực hiện đúng với các điều khoản sau:

 1. DỊCH VỤ CUNG CẤP
 • Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ do Bên B cung cấp.
 • Nội dung công việc và giá trị hợp đồng:
STT Dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá (VND) Tổng giá (VND)
01
Cộng
Thuế VAT
Tổng cộng tiền
Bằng chữ (+10% VAT):….

Bảng: Báo giá dịch vụ vệ sinh

Giá trị Hợp đồng bao gồm chi phí khảo sát công trình, chi phí nhân công, các vật tư, dụng cụ, các loại hóa chất, trang thiết bị cho công nhân.

 1. THỜI GIAN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
 • Thời gian thi công: bắt đầu từ …… – ….., ngày làm việc cụ thể sẽ theo yêu cầu của bên A nhưng cần thống nhất và thông báo trước cho bên B trước 5 ngày làm việc
 • Địa điểm thi công: …………………….
 • Nghiệm thu và bàn giao công trình : Ngay sau khi thực hiện xong toàn bộ công việc, hoặc từng phần công việc.

III. THANH TOÁN

 • Thời hạn thanh toán: 15 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và Bên A nhận được bộ chứng từ thanh toán của Bên B, gồm: Giấy yêu cầu thanh toán của Bên B; Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và Hóa đơn GTGT.
 •  Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt chuyển khoản theo thông tin ghi tại mục “THÔNG TIN BÊN B”.
 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN A
 • Bên A có trách nhiệm việc hướng dẫn các khu vực vệ sinh và khu cung cấp điện, nước cho bên B.
 • Bên A có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ cùng với Bên B trong toàn quá trình làm việc. Cử người có chuyên môn kiểm tra và giám sát công việc của Bên B.
 • Bên A phải đảm bảo thanh toán đúng hạn định ghi trong hợp đồng.
 • Bên A có quyền yêu cầu bên B bồi thường đối với những thiệt hại vật chất do nhân viên của bên B gây ra trong quá trình thực hiện công việc theo hợp đồng này.
 • Tuân thủ Quyền và nghĩa vụ khác của bên sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN B
 • Bên B có trách nhiệm thực hiện đúng công việc quy định tại Hợp đồng này và hoàn thành thi công đúng tiến độ.
 • Bên B cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ cho nhân công của Bên B trong thời gian thực hiện dịch vụ.
 • Bên B chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động cho nhân công của Bên B. Đảm bảo an toàn cho người làm việc và ra vào Tòa Nhà, các trang thiết bị của Tòa Nhà.
 • Cam kết toàn bộ nhân viên của bên B phải tuyệt đối chấp hành các quy định của bên A về an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.
 • Bên B đảm bảo giữ bí mật các thông tin của Bên A mà Bên B/Nhân công Bên B có thể biết được trong quá trình làm việc.
 • Bảo đảm sẽ thực hiện công việc đạt chất lượng.
 • Bên B phải bảo đảm và chịu trách nhiệm việc bồi thường giá trị đối với việc hư hỏng thiết bị, tài sản (nếu có) do bất cẩn hay thao tác làm không đúng trong quá trình thực hiện công việc cho bên A – khi có căn cứ rõ ràng và có biên bản xác nhận sự việc với sự chứng kiến của hai bên.
 • Tuân thủ Quyền và nghĩa vụ khác của bên cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 1. THANH LÝ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Theo thỏa thuận của các bên.
 •  Hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ được quy định tại Hợp đồng.
 • Một trong hai bên bị lâm vào tình trạng phá sản hoặc giải thể.
 •  Một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng này do sự vi phạm Hợp đồng không thể khắc phục của bên kia.
 • Trường hợp đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 30 (ba mươi) ngày.
 • Hợp đồng này mặc nhiên sẽ được thanh lý sau khi bên B đã hoàn tất công việc theo nội dung đã nêu trong Hợp đồng và bên A đã thanh toán giá trị Hợp đồng cho bên B.

VII. CAM KẾT CHUNG

 • Mọi sửa đổi và bổ sung hợp đồng phải được lập thành văn bản và có chữ ký đầy đủ của đại diện các bên mới có hiệu lực. Bên nào vi phạm hoặc cố tình chậm trễ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 • Nếu có khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện Hợp đồng hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc để giải quyết những khó khăn bằng thương lượng, hòa giải nhằm đảm bảo quyền lợi của mỗi bên. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền. Mọi chi phí liên quan (bao gồm chi phí luật sư) sẽ do bên thua kiện chịu.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết đầy đủ và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc

>> Bạn có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như:

Hình ảnh hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng định kỳ, 1 lần

Mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh tòa nhà văn phòng được trình bày như sau:

hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh tòa nhà văn phòng
Hợp đồng tổng vệ sinh văn phòng định kỳ

 

hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh tòa nhà văn phòng
Mẫu hợp đồng quét dọn vệ sinh mới nhất 2024

Tải ngay: Mẫu hợp đồng dọn vệ sinh văn phòng định kỳ, 1 lần

Trên đây là hai mẫu hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh văn phòng hàng ngày và theo định kỳ. Hy vọng rằng bài viết này của GFC CLEAN sẽ mang đến cho bạn những thông tin cần thiết. Nếu bạn đang cần một địa chỉ cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh văn phòng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

>> Bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau đây:

Phục vụ 24/7, chi tiết xin liên hệ để được tư vấn:

1900 3014

Hoặc quý khách có thể gửi thông tin cho chúng tôi.